Uniwersytet z Lublina UMCS gościem II LO MICKIEWICZA! Warsztaty z języka rosyjskiego poprowadzone przez studentów: Marię Rot, Annę Marchyk, Dawida Tokarzewskiego, Gabrielę Jarosz i Mateusza Koszeluka. Opiekę sprawowała dr Dorota Głuszak. Nad całością czuwała dr Katarzyna Dekarczyk.