Uczennica naszej szkoły Zuzanna Skuza zajęła II miejsce w kategorii tekst (wiersz) w konkursie ogólnopolskim "Świat w ruchu...", przeprowadzonym w ramach projektu "Świat w ruchu, czyli (nie)ludzka mobilność. Wokół fenomenu migracji”. Organizator: Katedra Literatury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zuzia napisała wiersz dotyczący szeroko rozumianej migracji. Praca zostanie zaprezentowana podczas wystawy, która będzie zorganizowana na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie w czerwcu br. Skład Komisji Konkursowej: prof. dr hab. Iwona Ndiaye, dr Izabella Siemianowska, mgr Joanna Olechno-Wasiluk. Opiekun – dr Katarzyna Dekarczyk. Serdecznie gratulujemy!