W czerwcu młodzież naszej szkoły uczestniczyła w projekcie „Tajemnica oka” – zadaniu współfinansowanemu przez Powiat Skarżyski w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2024 roku z zakresu edukacji. Nasze liceum było partnerem w realizacji powyższego zadania. Uczniowie szkół średnich pochodzący z gmin naszego powiatu uczestniczyli w wykładach i zajęciach z zakresu fizyki, biologii, medycyny, terapii i profilaktyki narządu wzroku. W ramach zajęć odbyły się ciekawe spotkania ze specjalistami: biologiem, fizykiem, tyflopedagogami, okulistą, optykiem i optometrystą.

Niezapomnianym pozostanie wyjazd do Lasek koło Warszawy, gdzie mieści się Zakład dla Niewidomych. Uczestnicy prócz wykładu, obejrzeli dwa filmy dotyczące życia i terapii osób niewidomych, sposobów pomocy osobom z zaburzeniami widzenia, poznali historię hrabianki Róży Czackiej (1876-1961), która jako młoda osoba utraciła wzrok i całe swoje życie poświęciła niewidomym tworząc dla nich Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, ochronkę dla dzieci niewidomych, szkołę elementarną, warsztaty, bibliotekę brajlowską, a potem także zgromadzenie

zakonne posługujące niewidomym. W Warszawie, w Prywatnej Szkole Sióstr Niepokalanek na Kabatach uczestnicy projektu spotkali się z okulistką. W pierwszej części wykładu dowiedzieli się o chorobach oczu, dysfunkcjach, przyczynach i terapii. W drugiej - młodzież miała także możliwość zapoznania się z postacią wybitnego Polaka, profesora nauk medycznych doktora Kazimierza Noiszewskiego (1859-1930) twórcy polskiej okulistyki, naukowca, praktyka, założyciela pierwszych klinik okulistycznych na uniwersytetach w Wilnie i Warszawie.

Dziękujemy wykładowcom, wszystkim osobom, które pomogły nam zrealizować ten edukacyjny projekt, a szczególnie Stowarzyszeniu Instytut bł. s. Ewy Noiszewskiej za inicjatywę i troskę o nasze oczy.

Uczestnicy projektu