Drodzy absolwenci,

świadectwa egzaminu dojrzałości będą wydawane 9 lipca 2024 r. od godziny 12.00 w sali nr 6.

Rodzice odbierający świadectwa w imieniu uczniów powinni mieć pisemne upoważnienie od absolwenta, w treści którego zawarte są informacje nt. nr i serii dokumentu tożsamości, którym rodzic będzie się posługiwał przy odbiorze świadectwa.

Z poważaniem Paweł Buryło.