28 września w MCK odbyła się debata z udziałem policjantów i seniorów. Wśród słuchaczy znaleźli się także uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Katarzyny Dekarczyk. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. W debacie wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Myszka, a także dyrektor Banku Pekao SA.

21 września br. na hali sportowej odbyło się uroczyste przyrzeczenie klas pierwszych. Na sztandar szkoły uczniowie sześciu nowych klas w II LO ślubowali, że będą sumiennie wypełniać swoje obowiązki, przyjmą postawę godną naśladowania wobec nauczycieli oraz kolegów i koleżanek, wreszcie – że będą zawsze godnie reprezentować nasze liceum, a gruntownie zdobytą wiedzę wykorzystają dla rozwoju własnego i w służbie innym ludziom.

Po uroczystym ślubowaniu miała miejsce część artystyczna – recytacje wierszy, śpiew i taniec. Całość została przygotowana przez klasy starsze pod kierunkiem Pani Katarzyny Dekarczyk.

Zdjęcia: Foto-Color Wiesław Darkowski

19 września w naszym liceum miało miejsce II Poetyckie Pranie, zorganizowane według pomysłu i zaangażowania Pani Magdaleny Wiśniewskiej – Ciaś, nauczycielki języka polskiego w II LO. Po raz kolejny wszyscy Ci, którzy lubią tworzyć lub czytać poezję oraz inne gatunki literackie, mogli się zaprezentować. Ideą tego wydarzenia jest propagowanie czytania literatury, a zwłaszcza poezji, co jest trochę mniej popularne, a jest prostsze niż się wydaje. Dzięki temu młodzież z naszej szkoły mogła poznać Pana Grzegorza Raka, skarżyskiego prozaika i dramaturga oraz Panie: Annę Zakrzewską i Bożennę Kiełkiewicz, które są członkiniami skarżyskiej Grupy Literackiej Wiklina. Swoje wiersze przynieśli także nasi Absolwenci. Dziękujemy wszystkim za przybycie i odwagę podzielenia się z innymi swoją twórczością.

 

Nasze liceum bierze udział w ogólnopolskim konkursie Artystyczny przeWODNIK. Tematem jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie i nad wodą. Szkołę reprezentują Zuzanna Skuza i Amelia Kawalec, przygotowywane przez Panią Katarzynę Dekarczyk. Życzymy powodzenia!