W okręgu wyborczym zorganizowanym w II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej kandydowało sześcioro uczniów do Młodzieżowej Rady Miasta. W wyborach oddano 505 głosów (frekwencja wyborcza wynosiła 80,41%), w tym 498 głosy ważne (98,6%) i 7 głosów nieważnych (1,4 %). Mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w okręgu wyborczym zorganizowanym w naszej szkole uzyskali: Małgorzata Mańkowska (ze 183 głosami poparcia), Piotr Werens (ze 124 głosami poparcia), Zuzanna Skuza (z 76 głosami poparcia), Miłosz Zbroja (z 51 głosami poparcia) i Zuzanna Latkowska (z 41 głosami poparcia). Nad przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Lena Kowalik, Oliwia Sitarz, Julia Kępa, Alicja Mosiołek i Maciej Rymarczyk.

27 września 2022 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego kandydowało siedem osób. W wyborach oddano 506 głosów (frekwencja wyborcza wynosiła 80,6%), w tym 498 głosy ważne (98,4%) i 8 głosów nieważnych (1,6 %). Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Małgorzata Mańkowska (ze 195 głosami poparcia), zastępcami przewodniczącej zostały: Sandra Włodarczyk (ze 115 głosami poparcia) i Wiktoria Kuza (z 95 głosami poparcia), członkami zarządu Samorządu Uczniowskiego zostali: Piotr Werens (z 49 głosami poparcia) i Maria Bolechowska (z 22 głosami poparcia). Nad przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Lena Kowalik, Oliwia Sitarz, Julia Kępa, Alicja Mosiołek i Maciej Rymarczyk.

28 września w MCK odbyła się debata z udziałem policjantów i seniorów. Wśród słuchaczy znaleźli się także uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Katarzyny Dekarczyk. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. W debacie wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Myszka, a także dyrektor Banku Pekao SA.

21 września br. na hali sportowej odbyło się uroczyste przyrzeczenie klas pierwszych. Na sztandar szkoły uczniowie sześciu nowych klas w II LO ślubowali, że będą sumiennie wypełniać swoje obowiązki, przyjmą postawę godną naśladowania wobec nauczycieli oraz kolegów i koleżanek, wreszcie – że będą zawsze godnie reprezentować nasze liceum, a gruntownie zdobytą wiedzę wykorzystają dla rozwoju własnego i w służbie innym ludziom.

Po uroczystym ślubowaniu miała miejsce część artystyczna – recytacje wierszy, śpiew i taniec. Całość została przygotowana przez klasy starsze pod kierunkiem Pani Katarzyny Dekarczyk.

Zdjęcia: Foto-Color Wiesław Darkowski