Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin i wszelkie załączniki znajdują się na stronie szkoły w zakładce "Konkursy".

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie Historycznym. Regulamin i wszelkie załączniki znajdują się na stronie szkoły w zakładce "Konkursy".

Współpraca Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie i naszego II Liceum. Lekcja hybrydowa wykorzystująca narzędzia TIK w postaci interaktywnych tablic Padlet i Answergarden na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w kontekście całożyciowego uczenia się. Prowadząca: Joanna Biskup, Ewa Frołow i Katarzyna Dekarczyk. Brawo II LICEUM!