W sobotę 19 września młodzież naszego liceum wsparła charytatywną akcję "Kółko dla Jaśka".

Członkowie Koła Żeglarskiego "KOTWICA", kręcili na naszej szkolnej żaglówce "Telimena" kółka po Zalewie Rejowskim, biorąc na rekreacyjne pływanie wszystkich zainteresowanych.

Warunkiem udziału było wrzucenie do puszki datku na leczenia Janka Czarnoty.

Członkowie Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi oddawali krew w Mobilnej Stacji Krwiodawstwa.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do szybszego powrotu do zdrowia małego Jaśka.

   

  

4 września 2020 roku, w ciepły i słoneczny dzień, uczniowie klas pierwszych i drugich wraz z wychowawcami wybrali się na rajd pieszy nad Zalew Rejów. To już trzecia taka inicjatywa w naszym liceum, mająca na celu integrację społeczności szkolnej. Cieszymy się, że stało się to naszą tradycją, która - jak widać - podoba się  bardzo kolejnym rocznikom Mickiewicza.

Wspólna trasa okazała się dobrą okazją do ciekawych rozmów, zawierania przyjaźni i wzajemnej pomocy. U celu wędrówki – nad rejowskim zalewem, czekała na wszystkich nie tylko możliwość odpoczynku, ale także szansa na  zabawę i posiłek w postaci kiełbasek pieczonych w ognisku.

Młodzież naszej szkoły szybko odzyskała siły po długim marszu. Dobrego humoru i atrakcji nie brakowało, słychać było śpiewy i grę na gitarach. Z zachowaniem wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa uczniowie mogli próbować swoich sił w windsurfingu, grać w siatkówkę, bule, a także rywalizować z profesorami w przeciąganiu liny. Odbył się również „chrzest” żaglówki typu Omega, która służyć będzie dla działającego w II LO Szkolnego Klubu Żeglarskiego.

Na zakończenie uczniowie wzorcowo odtańczyli belgijkę, porywając do tańca nauczycieli i dyrekcję szkoły. Czas spędzony razem wywołał wiele radości i uśmiechu na uczniowskich i nauczycielskich twarzach. Pełni dobrych przeżyć i wspomnień z odnowioną energią i pasją zabieramy się do nauki i już czekamy na kolejny szkolny rajd.

Zdjęcia dzięki uprzejmości tsk24.pl

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Dotyczący realizacji programowego grantu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku – Kamiennej otrzymało 4 laptopy, które okazały się niezbędne w czasie zdalnej nauki. Sprzęt trafił do  najbardziej potrzebujących uczniów szkoły. Od 01 września 2020 roku laptopy te stanowią pomoc dydaktyczną w placówce, jednakże ciągle zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna wywołana chorobą COVID-19 może spowodować, że okażą się one potrzebne w ewentualnym powrocie do nauki zdalnej.

Pierwszego września - po długim okresie nauki zdalnej i przerwie wakacyjnej - w szkole znów zabrzmiał pierwszy dzwonek. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w powiecie skarżyskim odbyło się w naszym liceum i połączono je z uroczystym otwarciem hali sportowej. W tym szczególnym dla obu placówek – II LO i ZST – wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych. Nowo otwarta hala będzie pełnić funkcje nie tylko sportowe, ale także kulturalne i oświatowe.

W części oficjalnej wszystkich zebranych gości przywitali dyrektor II LO Paweł Buryło i dyrektor ZST Janusz Maciejewski. W uroczystości udział wzięli m.in. Artur Berus - starosta skarżyski, Jacek Jeżyk - przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu: Katarzyna Bliska, Adam Ciok, Tadeusz Bałchanowski, przewodnicząca komisji oświaty: Barbara Kocia, Mariusz Bodo - sekretarz województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele kuratorium oświaty w Kielcach: Małgorzata Połeć i Marzena Zajączkowska, naczelnik wydziału oświaty Jarzy Krawczyk, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz – ze względu na konieczne ograniczenia sanitarne – uczniowie klas I naszej szkoły oraz uczniowie rozpoczynający naukę w ZST.

W trakcie uroczystości zostały wręczone stypendia Starosty Skarżyskiego za osiągnięcia sportowe, otrzymały je uczennice I LO im. J. Słowackiego Julia Kulińska i Aleksandra Niziołek. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela otrzymała Agnieszka Kwiatkowska z SOSW nr 2 w Skarżysku. Spotkanie było też okazją do powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej Marcinowi Krukowi. Nowo otwartą halę poświęcił ks. kan. Jan Kularski.

 W drugiej części uroczystości uczniowie II LO oraz absolwent naszej szkoły wystąpili z krótkim programem artystycznym prezentując umiejętności wokalne, instrumentalne i recytatorskie. Ze zgromadzoną na hali młodzieżą przybił piątki także nowy „uczeń” Mickiewicza   Adaś, maskotka naszego liceum.

Po zakończonym powiatowym rozpoczęciu, rok szkolny 2020/21 przywitali uczniowie klas II i III. W tej nieco zmienionej, „zamaskowanej” rzeczywistości zaczynamy kolejne miesiące pracy i nauki. Oby zawsze w dobrym zdrowiu, pełni pogody ducha, pasji do zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych uzdolnień i możliwości.