11 marca 2022 roku uczniowie klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego zainteresowani zagadnieniami historycznymi wysłuchali dwóch wykładów w Muzeum im. Orła Białego. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Rokiem Ignacego Łukasiewicza” (w 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci). Pierwszy z wykładów, prowadzony przez prof. dr hab. Stanisława Wiecha „Ignacy Łukasiewicz – polski król nafty – bohater idealny” przybliżył młodzieży sylwetkę niezwykłego Polaka, który zarówno działał w tajnych organizacjach patriotycznych w okresie zaborów, prowadził badania naukowe, został przedsiębiorcą-przemysłowcem, jak i udzielał się charytatywnie. We Lwowie na zapleczu najlepszej z aptek Łukasiewicz prowadził prace nad destylacją ropy naftowej, z której ostatecznie uzyskał naftę. Wkrótce skonstruował lampę naftową. Wynalazek ten po raz pierwszy zastosowano w 1853 roku do oświetlenia sali podczas nocnej operacji w lwowskim szpitalu, by w chwilę później lamę naftową zastosować do oświetlenia ulic w Gorlicach. Prof. S. Wiech podkreślał, że Ignacy Łukasiewicz – to bohater idealny, który łączył w sobie cechy romantyka-rewolucjonisty, przemysłowca-kapitalisty i społecznika. Drugi z wykładów, prowadzony prze dr Michała Krajkowskiego „Książki ociekające ropą. Galicyjski boom naftowy w XIX – wiecznej literaturze polskiej” prowadzony online przybliżył słuchaczom sytuację społeczno-gospodarczą ubogiej Galicji w kontekście wydobycia i wykorzystania ropy naftowej. W literaturze pięknej temat ten nie był jednak zbyt popularny, a najwybitniejszych pisarzy drugiej połowy XIX wieku temat ten nie zainteresował. Autor wykładu skupił się na utworach Ignacego Maciejowskiego („Nafta”, „Ponad siły”) i Józefa Rogosza. U obu pisarzy widać zainteresowanie wydobyciem ropy, ale o ile Maciejowski widział w rozwoju tego przemysłu szansę dla rozwoju, to Rogosz dopatrywał się zagrożenia.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum im. Orła Białego.

Młodzież naszej szkoły i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 działają kreatywnie w Skarżysku!

Warsztat Design Thinking dla zwycięzców konkursu WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ, którego organizatorem jest IBE. 9 marca odbyły się warsztaty II LO i SP7- wygrana w konkursie ogólnopolskim. Grupą i wygraną Odznaką opiekowała się dr Katarzyna Dekarczyk, a warsztaty poprowadziły: Ewa Frołow i Joanna Biskup.

Dziękujemy!

Wszystkie Panie z naszego Mickiewicza dziękują Panom za kwiaty i życzenia!

3 marca odbył się etap diecezjalny XVI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Wzięli w nim udział: Aleksandra Staniec z kl. 2e oraz Magdalena Maj i Patryk Wojciechowski z klasy 1c, którzy zdobyli najwyższe noty w eliminacjach szkolnych, przeprowadzonych 7 grudnia 2021 r. Tym razem uczestnicy konkursu z każdej diecezji rozwiązywali test online złożony z pytań zamkniętych i otwartych, obejmujących życiorys i wybrane pisma św. Maksymiliana Kolbe oraz treść Ewangelii wg. św. Łukasza. Z wielką radością informujemy, że cała trójka zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego. W ten sposób Ola, Magda i Patryk reprezentują diecezję radomską w finale olimpiady, który odbędzie się w kwietniu i obejmie dwie części – pisemną i ustną. Do konkursu przygotowuje uczniów pani Małgorzata Janiec. Serdecznie gratulujemy sukcesu naszej młodzieży i życzymy powodzenia w finale!