Wysokość wpłaty na RR w roku 2020/2021 wynosi 70 zł.

Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

88 8520 0007 2002 2000 1551 0001 - Bank Spółdzielczy w Suchedniowie.