Wysokość wpłaty na RR w roku 2020/2021 wynosi 70 zł.