Wysokość wpłaty na RR w roku 2021/2022 wynosi 80 zł.


Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

88 8520 0007 2002 2000 1551 0001 - Bank Spółdzielczy w Suchedniowie.