Data

Zebrania z rodzicami

13 września 

Zebrania z rodzicami

8 listopada 

Zebrania z rodzicami

10 stycznia 

Zebrania z rodzicami dla klas III

wywiadówka dla klas I i II

21 marca