Data

Zebrania z rodzicami

13 września 2021

Zebrania z rodzicami

4 listopada 2021

Zebrania z rodzicami

13 stycznia 2022

Zebrania z rodzicami dla klas III

wywiadówka dla klas I i II

17 marca 2022