Zestawy podręczników dla klas drugich i trzecich, znajdują się pod tabelą dotyczącą klas pierwszych.


  Szkolny zestaw podręczników w II Liceum Ogólnokształcącym

im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kam. Rok szkolny 2021/2022

Klasa I

 

Podręczniki do języków obcych dla klas pierwszych będzie można zakupić dopiero we wrześniu, po przeprowadzeniu wstępnych testów kompetencji przez nauczycieli uczących i ustaleniu poziomu nauczania dla poszczególnych uczniów.

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Zakres kształcenia

Data i numer dopuszczenia

1

Język polski

Ponad słowami 1 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

podstawowy

i rozszerzony

1014/1/2019

Ponad słowami 1 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

podstawowy

i rozszerzony

1014/2/2019

2

Język angielski

High Note 2

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Rod Fricker, Dean Russell, Beata Trapnell

Pearson

A2+/B1

SPP: 949/2/2019    NPP: 956/2/2019

3

Język niemiecki

Effekt 1 

Anna Kryczyńska - Pham

WSiP

poziom podstawowy

937/1/2018

4

Język rosyjski

Вот и мы по-новому 1

Małgorzata Wiatr – Kmieciak, Sławomira Wujec

PWN

podstawowy

978/1/2019

5

Matematyka

Matematyka podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

Nowa Era

podstawowy

971/1/2019

Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. (nieobowiązkowo)

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Pazdro

rozszerzony

979/1/2019

Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Pazdro

rozszerzony

 

6

Fizyka

Odkryć fizykę 1.

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

podstawowy

1001/1/2019

Zrozumieć fizykę 1.

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

rozszerzony

1002/1/2019

Zrozumieć fizykę - zbiór zadań

Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

rozszerzony

 

7

Biologia

Biologia na czasie 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Nowa Era

podstawowy

1006/1/2019

Biologia na czasie 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski

Nowa Era

rozszerzony

1010/1/2019

8

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

podstawowy

994/1/2019

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

rozszerzony

991/1/2019

9

Historia

Poznać przeszłość 1.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Pawlak, Adam Szweda

Nowa Era

podstawowy 

1021/1/2019

Zrozumieć przeszłość 1.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

Nowa Era

rozszerzony

1019/1/2019

10

WOS

W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Nowa Era

podstawowy

1034/1/2019

W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

Nowa Era

rozszerzony

1035/1/2019

11

Geografia

Oblicza geografii 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

podstawowy

983/1/2019

Oblicza geografii 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Nowa Era

rozszerzony

973/1/2019

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Jarosław Słoma

Nowa Era

podstawowy

960/2019

13

Informatyka

Informatyka na czasie 1.

Podręcznik dla liceum i technikum.

Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

podstawowy

990/1/2019

Informatyka na czasie 1.

Podręcznik dla liceum i technikum.

Janusz Mazur, Janusz S. Wierzbicki, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga

Nowa Era

rozszerzony

1037/1/2019

14

Filozofia

Spotkania z filozofią 1.

Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Monika Bokiniec, Sylwester Zielka

Nowa Era

podstawowy

1044/2019

15

Religia

W poszukiwaniu wiary i wolności

ks. Stanisław Łabendowicz

wyd. diecezjalne Radom

podstawowy

AZ-3-01/18

 


 

Szkolny zestaw podręczników w II Liceum Ogólnokształcącym

im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kam. Rok szkolny 2021/2022

Klasa II

 

Podręczniki do języków obcych dla klas pierwszych będzie można zakupić dopiero we wrześniu, po przeprowadzeniu wstępnych testów kompetencji przez nauczycieli uczących i ustaleniu poziomu nauczania dla poszczególnych uczniów.

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Zakres kształcenia

Data i numer dopuszczenia

1

Język polski

Ponad słowami Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

podstawowy

i rozszerzony

1014/3/2020

Ponad słowami Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

podstawowy

i rozszerzony

1014/4/2020

2

Język angielski

High Note 3

Bob Hastings, Daniel Brayshaw, Lynda Edwards, Catherine Bright, Joanna Sosnowska

Pearson

B1+/B2

SPP: 949/3/2019

NPP: 956/3/2019

3

Język niemiecki

Effekt 2

Anna Kryczyńska - Pham

WSiP

poziom podstawowy

937/2/2019

4

Język rosyjski

Как раз 2

Olga Tatarchyk

WSiP

podstawowy

966/2/2020

5

Matematyka

Matematyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wojciech Babiański , Lech Chańko , Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nowa Era

podstawowy

971/2/2020

Matematyka2. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. (nieobowiązkowo)

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Pazdro

rozszerzony

979/2/2020

Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony.

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Pazdro

rozszerzony

 

6

Fizyka

Odkryć fizykę 2.

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

podstawowy

1001/2/2020

Zrozumieć fizykę 1.

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. (rozpoczynający zakres rozszerzony)

Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

rozszerzony

1002/1/2019

Zrozumieć fizykę 1 - zbiór zadań

Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

rozszerzony

 

7

Biologia

Biologia na czasie 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Nowa Era

podstawowy

1006/2/2020

Biologia na czasie 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

(rozpoczynający zakres rozszerzony)

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

rozszerzony

1010/1/2019

Biologia na czasie 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

(kontynuacja zakresu rozszerzonego)

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

rozszerzony

1010/2/2020

8

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. (kontynuacja klasy 1)

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

podstawowy

994/1/2019

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

(od II semestru)

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

podstawowy

994/2/2020

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

(od II semestru)

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

 

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

rozszerzony

991/1/2019

 

 

 

991/2/2020

9

Historia

Poznać przeszłość 2.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

Nowa Era

podstawowy 

1021/2/2020

Zrozumieć przeszłość 1.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

(rozpoczynający zakres rozszerzony)

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

Nowa Era

rozszerzony

1019/1/2019

Zrozumieć przeszłość 2.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

(kontynuacja zakresu rozszerzonego)

Paweł Klint

Nowa Era

rozszerzony

1019/2/2020

10

WOS

W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

Nowa Era

podstawowy            

1034/2/2020

W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

Nowa Era

rozszerzony

1035/2/2020

11

Geografia

Oblicza geografii 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh

Nowa Era

podstawowy

983/2/2020

Oblicza geografii 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Tomasz Rachwał, Wioleta Kilar

Nowa Era

rozszerzony

973/2/2020

12

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

podstawowy

1039/2020/z1

13

Informatyka

Informatyka na czasie 2.

Podręcznik dla liceum i technikum.

Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

podstawowy

990/2/2020

Informatyka na czasie 2.

Podręcznik dla liceum i technikum.

Maciej Borowiecki

Nowa Era

rozszerzony

1037/2/2020

14

Religia

Świadek Chrystusa w Kościele

ks. Stanisław Łabendowicz

wyd. diecezjalne Radom

podstawowy

AZ-41-01/10-RA-7/13

 


 

Szkolny zestaw podręczników w II Liceum Ogólnokształcącym

im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kam. Rok szkolny 2021/2022

Klasa III PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Zakres kształcenia

Data i numer dopuszczenia

1

Język polski

Ponad słowami Klasa 3 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter

Nowa Era Spółka z o.o.

podstawowy

i rozszerzony

 

1014/5/2021

Ponad słowami Klasa 3 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Ginter, Anna Równy

Nowa Era Spółka z o.o.

podstawowy

i rozszerzony

 

1014/6/2021

2

Język angielski

High Note 4

Rachael Roberts, Caroline Krantz, Lynda Edwards

Pearson

B2/B2+

 

SPP: 1099/4/2020

NPP: 956/4/2020

3

Język niemiecki

Effekt 4

Anna Kryczyńska - Pham

WSiP

 podstawowy

937/4/2021

4

Język rosyjski

Как раз 3

Olga Tatarchyk

WSiP

podstawowy

966/3/2021

5

Matematyka

Matematyka 3. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wojciech Babiański , Lech Chańko , Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

 Nowa Era

podstawowy

971/3/2021

Matematyka3. Podręcznik do liceów i techników.

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Pazdro

rozszerzony

 

Zbiór zadań do liceów i techników.

Marcin Kurczab

Elżbieta Kurczab

Elżbieta Świda

Pazdro

rozszerzony

 

6

Fizyka

Odkryć fizykę 3.
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

podstawowy

1001/3/2021

Zrozumieć fizykę 2.
Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. (kontynuacja zakresu rozszerzonego)

Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

rozszerzony

1002/2/2020

Zrozumieć fizykę 2 - zbiór zadań

Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

rozszerzony

 

7

Biologia

Biologia na czasie 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Jolanta Holeczek

Nowa Era

podstawowy

1006/3/2021

Biologia na czasie 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski

Nowa Era

rozszerzony

1010/3/2021

8

Chemia

To jest chemia 2.

Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod

Nowa Era

podstawowy

994/2/2020

To jest chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

rozszerzony

991/1/2019

To jest chemia 2.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

rozszerzony

991/2/2020

9

Historia

Poznać przeszłość 3.
Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Jarosław Kłaczkow,

Anna Łaszkiewicz,

Stanisław Roszak

Nowa Era

podstawowy

1021/3/2021

Zrozumieć przeszłość 2.
Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Paweł Klint

Nowa Era

rozszerzony

1019/2/2020

Zrozumieć przeszłość 3.
Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Aneta Niewęgłowska, Tomasz Krzemiński

Nowa Era

rozszerzony

1019/3/2021

10

WOS

W centrum uwagi 3.
Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Liliana Węgrzyn-Odzioba

Nowa Era

rozszerzony

1035/3/2021

11

Geografia

Oblicza geografii 3.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

A. Dubownik, M. Nowak, M. Świtoniak, Cz. Adamiak, B. Szyda

Nowa Era

podstawowy

983/3/2021

Oblicza geografii 3.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Roman Malarz ,              Marek Więckowski , Teresa Wieczorek , Marcin Świtoniak , Tomasz Karasiewicz

Nowa Era

rozszerzony

973/3/2021

  12

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość
Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Tomasz Rachwał, Zbigniew Makieła

Nowa Era

podstawowy

1039/2020/z1

13

Informatyka

Informatyka na czasie 3.
Podręcznik dla liceum i technikum.

Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

podstawowy 

990/3/2021

14

Religia

Świadek Chrystusa w świecie

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wyd. Diecezjalne Radom

podstawowy

AZ-42-01/10-RA-11/13

 


 

Szkolny zestaw podręczników w II Liceum Ogólnokształcącym

im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kam. Rok szkolny 2021/2022

Klasa III PO GIMNAZJUM

 

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Zakres kształcenia

Data i numer dopuszczenia

1

Język polski

Ponad słowami

Podręcznik do jęz. polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum kl. III

M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy

Nowa Era

podstawowy

i rozszerzony

425/5/2014/2015

2

Język angielski

Matura repetytorium 2015

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Macmillan

podstawowy

710/2014

Matura repetytorium 2015

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Macmillan

rozszerzony

775/2016

3

Język niemiecki

Fokus 3

A. Kryczyńska-Pham

WSiP

podstawowy

695/3/2016

4

Język rosyjski

Hobыe bcmpечи 3

Mirosław Zybert

WSiP

podstawowy

77/04

5

Matematyka

Matematyka 3

 

Matematyka 3

W. Babiński

L. Chańko

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era

 

Nowa Era

podstawowy

 

rozszerzony

378/3/2014/2016

 

360/3/2014/2016

6

Historia

Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939 cz.3

Zrozumieć przeszłość.

Dzieje najnowsze po 1939 r cz.4

Piotr Galik

 

Jarosław Kłaczkow

Agnieszka Zielińska

Nowa Era

 

 

Nowa Era

rozszerzony

 

 

rozszerzony

642/3/2014

 

 

642/4/2015

7

WOS

Ciekawi świata cz. 2

Ciekawi świata  cz. 3

Maciej Batorski

Operon

rozszerzony

577/2/2013/2016

577/3/2014/2017

8

Fizyka

Zrozumieć fizykę 3

Marcin Braun,Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

rozszerzony

632/3/2014/2016

9

Chemia

To jest chemia 2.

Chemia organiczna.

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymańska

Nowa Era

rozszerzony

528/2/2013/2016

10

Biologia

Biologia na czasie 2

 

Biologia na czasie 3

F. Dubert, R. Kozik,S. Krawczyk

 

F. Dubert, M. Jurganiak

M. Zamachowski

Nowa Era

rozszerzony

564/2/2013

 

564/3/2014

11

Geografia

Ciekawi świata 2

Ciekawi świata 3 cz. I i II

J. Stasiak

Zbigniew Zakiewicz

Operon

rozszerzony

502/3/2015

502/4/2015

12

Religia

Świadek Chrystusa w rodzinie.

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne Radom

podstawowy

AZ-43-01/10-RA-3/15

13

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość.

Wojna i wojskowość.

Europa i świat.

Jarosław Centek

Karol Kłodziński

Tomasz Krzemiński

Nowa Era

 

Nowa Era

podstawowy

659/3/2014

659/4/2015

14

Przyroda

Przyroda cz. II

M. Galikowski

R. Hassa, M. Kaczmarzy, A.Mrzigod

Nowa Era

podstawowy

658/2/e/2013