Godziny Pracy Pedagoga Szkolnego:

Karolina Bujnowska - tel: 41 25 13 970 wewn.34

Poniedziałek: 8.00 - 9.30 oraz 10.30 - 12.00

Wtorek: 8.00 - 12.00

Środa: 8.00 - 10.30 oraz 11.30 - 13.00

Czwartek: 8.00 - 11.30

Piątek: 8.00 - 11.00


 

Pedagog szkolny: Karolina Bujnowska