Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, że:

 

1)      administratorem Pani/Pana/dziecka/podopiecznego danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, al. M. J. Piłsudskiego 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu  (41) 3953053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)      dane Pani/Pana/dziecka/podopiecznego będą przetwarzane celem realizacji ustawowych zadań szkoły, 

4)      odbiorcami Pani/Pana/dziecka/podopiecznego danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)      Pani/Pana/dziecka/podopiecznego dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,

6)      posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)      podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


INFORMACJA O MONITOROWANIU BUDYNKÓW II Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej

1)      administratorem systemu monitoringu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, al. M. J. Piłsudskiego 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

2)      monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz ochrony mienia,

3)      zapisy z monitoringu przechowywane będą do 3 miesięcy od dnia nagrania,

4)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: numer telefonu  (41) 3953053 lub adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5)      osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych