Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, al. M. J. Piłsudskiego 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu (41) 3953053 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3) dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane celem realizacji ustawowych zadań szkoły,

4) odbiorcami Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MONITORING w II LO

1.       Administratorem systemu monitoringu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Piłsudskiego 50.

2.       Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz ochrony mienia.

3.       Zapisy z monitoringu przechowywane będą do 3 miesięcy od dnia nagrania.

4.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: numer telefonu  (41) 3953053 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5.       Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.