Godziny otwarcia gabinetu:

Poniedziałek: 8.00 - 11.30

Wtorek: 8.00 - 11.30

Piątek: 8.00 - 11.30

W gabinecie przyjmowani są uczniowie i pracownicy placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kam.

Lekarz stomatolog: Grażyna Cichosz