Godziny otwarcia gabinetu zostaną podane wkrótce.

W gabinecie przyjmowani są uczniowie i pracownicy placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kam.

Lekarz stomatolog: Grażyna Cichosz