Gabinet Stomatologiczny

Lekarz stomatolog Katarzyna Materek-Tomasik

Poniedziałek: 8.00 - 12.30

Wtorek: 8.00 - 11.30

Czwartek: 8.00 - 12.30

tel: 579826275        w godz: 8.00 - 14.00

W gabinecie przyjmowani są uczniowie i pracownicy placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kam.