Wysokość wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100 zł.


Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

88 8520 0007 2002 2000 1551 0001 - Bank Spółdzielczy w Suchedniowie.