23 maja zaprosiliśmy do naszego liceum rodziców kandydatów do II LO. Spotkanie poprowadził Pan Dyrektor Paweł Buryło. Przedstawił on przybyłym gościom dostępne do wyboru profile kształcenia oraz zasady rekrutacji. Omówił również między innymi organizowane dla uczniów zajęcia dodatkowe, prowadzone projekty unijne, kółka zainteresowań, praktyki w mediach lokalnych, koła oraz obozy sportowe.

Rodzice kandydatów do II LO zostali oprowadzeni po szkole, mogli zajrzeć do poszczególnych pracowni, poczuć klimat starych murów naszego liceum, a także porozmawiać z dyżurującymi w salach lekcyjnych nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Dziękujemy za odwiedziny w II LO i czekamy na kolejne, dobre roczniki naszego Mickiewicza!

Zdjęcia dzięki uprzejmości Spotted Skarżysko