W roku szkolnym 2020/2021 uczniów naszej szkoły ubezpiecza firma PZU.

Składka na cały rok ubezpieczenia wynosi 55 zł.

 Nr polisy PZU: 1053597970 okres ubezpieczenia: 01.10.2020 r. - 30.09.2021 r.

Informacji w sprawach ubezpieczenia uczniów udziela Pani Agnieszka Kamińska tel. 605 091 040.