W ostatnich dniach znów gościliśmy w szkole zaprzyjaźnionego z nami Native Speakera Sama. Koordynatorem tych spotkań jest Pani Ewelina Sasal. Na zajęciach uczniowie rozmawiali o wynalazkach i rozszyfrowywali słowa w języku angielskim. Czekamy na kolejne ciekawe lekcje.