Społeczność II LO przyłączyła się do akcji „Szycie ratuje życie”. Maseczki, na które przekazaliśmy fundusze, znajdą swoich odbiorców m.in. w: Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Sanitarnego; Szpitalu Powiatowym  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej; Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej; Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6; Domu Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" Skarżysko-Kamienna ul. Ekonomii; Świętokrzyskim  Centrum Onkologii; Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów; Niepublicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej "PROMYK" w Suchedniowie; Szpitalu  Zakaźnym  w Starachowicach; Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej; Komisariacie Policji w Suchedniowie; Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 "Przystań 1" (Dom Dziecka); Zespole  Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku–Kamiennej; Wojewódzkim Szpitalu  Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Koordynatorami całej akcji w naszym powiecie są Pani Agata Kuźdub z Suchedniowa, Pani Aleksandra Figarska z Suchedniowa oraz Pani Jolanta Głowacka z Suchedniowa. Nie brakuje również wolontariuszy, gotowych do pomocy. Wiele osób wsparło już akcję i nadal powstają nowe maseczki. Cieszymy się, że i my mogliśmy dołączyć do tego wielkiego gestu solidarności. WARTO POMAGAĆ!