Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Dotyczący realizacji programowego grantu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku – Kamiennej otrzymało 4 laptopy, które okazały się niezbędne w czasie zdalnej nauki. Sprzęt trafił do  najbardziej potrzebujących uczniów szkoły. Od 01 września 2020 roku laptopy te stanowią pomoc dydaktyczną w placówce, jednakże ciągle zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna wywołana chorobą COVID-19 może spowodować, że okażą się one potrzebne w ewentualnym powrocie do nauki zdalnej.