Miło nam poinformować, że dwie uczennice naszej szkoły: Klaudia Woźniak (kl. 1c) oraz Julia Stępień (kl. 2b) wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wydarzenie zorganizował Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Kuria Diecezjalna w Kielcach. Miało ono na celu upowszechnianie twórczości poetyckiej i nauczania Papieża – Polaka, propagowanie norm moralnych i etycznych, a także stworzenie przestrzeni dla wrażliwych i utalentowanych pisarzy i poetów amatorów. Klaudia i Julia wybrały kategorię: poezja i zgłosiły na konkurs swoje wiersze, inspirowane fragmentami nauczania papieża. Dziewczętom nie udało się zająć nagradzanych miejsc, ale liczą się przede wszystkim starania! Bardzo dziękujemy za podjęte zaangażowanie i chęć podzielenia się z innymi swoją wrażliwością i talentem literackim. Do udziału w konkursie przygotowywała uczennice nauczycielka religii, Pani Małgorzata Janiec.