Współpraca Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie i naszego II Liceum. Lekcja hybrydowa wykorzystująca narzędzia TIK w postaci interaktywnych tablic Padlet i Answergarden na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w kontekście całożyciowego uczenia się. Prowadząca: Joanna Biskup, Ewa Frołow i Katarzyna Dekarczyk. Brawo II LICEUM!