W dniu 9 czerwca 2022 roku odbył się w naszej szkole I Powiatowy Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych powiatu skarżyskiego „Polska i świat w latach II wojny światowej”. Celami konkursu były:

- rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią Polski, Europy i świata, popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży,

-kształcenie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków, jako składowych procesu historycznego,

- rozwijanie umiejętności porządkowania, porównywania, dokonywania ocen wydarzeń i faktów,

- rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi.

Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów. Wszystkim uczestnikom organizatorzy gratulują ogromnej wiedzy historycznej. Szczególne brawa nalezą się jednak laureatom I Powiatowego Konkursu Historycznego. Laureatami zostali: I miejsce - Emilia Grochowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 (przygotowywana pod kierunkiem pana Wiktora Gellera), II miejsce - Wiktor Wydra ze Szkoły Podstawowej Nr 2 (przygotowywany pod kierunkiem pana Wiktora Gellera), III miejsce - Filip Rudny z Prywatnej Szkoły Podstawowej (przygotowywany pod kierunkiem pana Damiana Garbali). Konkurs odbył się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej i Polskiego Towarzystwa Historycznego odział w Skarżysku-Kamiennej.