27 września 2022 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego kandydowało siedem osób. W wyborach oddano 506 głosów (frekwencja wyborcza wynosiła 80,6%), w tym 498 głosy ważne (98,4%) i 8 głosów nieważnych (1,6 %). Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Małgorzata Mańkowska (ze 195 głosami poparcia), zastępcami przewodniczącej zostały: Sandra Włodarczyk (ze 115 głosami poparcia) i Wiktoria Kuza (z 95 głosami poparcia), członkami zarządu Samorządu Uczniowskiego zostali: Piotr Werens (z 49 głosami poparcia) i Maria Bolechowska (z 22 głosami poparcia). Nad przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Lena Kowalik, Oliwia Sitarz, Julia Kępa, Alicja Mosiołek i Maciej Rymarczyk.