Przekazujemy dobre wiadomości! Umowę partnerską między UMCS i naszym II LO podpisał Rektor Uniwersytetu-Pan prof. dr hab. Radosław Dobrowolski i dyrektor szkoły Pan Paweł Buryło. Koordynator ze strony uczelni - Pani Dorota Głuszak, koordynator ze strony liceum – Pani Katarzyna Dekarczyk.