Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z kierunkiem rusycystyka UMCS z ramienia Wydziału Filologicznego podpisała Dziekan - Pani Prof. dr hab. Barbara Hlibowicka- Węglarz a z ramienia II LO Dyrektor mgr Paweł Buryło. Koordynator ze strony uczelni - Pani Dorota Głuszak a koordynator ze strony liceum  - Pani Katarzyna Dekarczyk.