Miło nam poinformować, że dzięki pozyskanym przez Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku Kamiennej środkom finansowym 14 września 2023r. będziemy uczestnikami inicjatywy służącej promowaniu aktywności sportowej i przeciwdziałaniu zwolnieniom z wychowania fizycznego- "Licealiada". Fundusze w kwocie 4000 zł zostały pozyskane z „Programu aktywizacji młodzieży województwa świętokrzyskiego” - wspieranie młodzieży w wieku 15-29 lat z województwa świętokrzyskiego zaangażowanej w życie społeczne. Serdeczne podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia "Wiedza i Rozwój" z Lipowego Pola za objęcie tej inicjatywy Patronatem. Rozgrywki sportowe dostarczą nam wrażeń, a piknik integracyjny obfitować będzie w przysmaki,zabawy, muzykę oraz przeszkolenie z pierwszej pomocy. Współfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #funduszmlodziezowy @Komitet do spraw Pożytku Publicznego #swietkorzyskieplus www.swietokrzyskieplus.pl