26 września uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Powitani przez dyrektora naszego liceum Pana Pawła Buryło, na sztandar szkoły uroczyście przyrzekli, że będą sumienni, pracowici, koleżeńscy i dla wszystkich będą świecić przykładem. W ten sposób stali się pełnoprawnymi uczniami Mickiewicza. Po części oficjalnej odbył się występ artystyczny, przygotowany pod kierunkiem Pani Joanny Derlatki-Kozdroń. 

Zdjęcia: Foto-Color Darkowski