Jak co roku cała społeczność naszego liceum zaangażowała się w akcję „Opatrunek na ratunek”, która ma na celu zbiórkę środków opatrunkowych dla misyjnych szpitali i przychodni. Działania koordynowało Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką Pani Anny Chrzanowskiej.

Szczególnie miło nam poinformować, że Fundacja Redemptoris Missio – organizator zbiórki, przyznała II LO tytuł: SZKOŁA Z MISJĄ. Otrzymaliśmy piękne, ciepłe słowa od Pani Prezes Fundacji: „Dziękujemy za Waszą wrażliwość na losy najuboższych mieszkańców świata. To wspaniałe, że w pomoc angażujecie swoich podopiecznych i od najmłodszych lat uczycie ich zauważać potrzeby drugiego człowieka.” Tytuł SZKOŁA Z MISJĄ to dla nas wielkie wyróżnienie i zobowiązanie. Serdecznie dziękujemy!