11 marca 2024 roku odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej reprezentowanym przez Dyrektora szkoły mgr Pawła Buryło, a Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie reprezentowanym przez Dziekana wydziału dr hab. inż. Maciejem Sułowiczem, prof PK. W podpisaniu porozumienia pośredniczył Pełnomocnik Dziekana, mgr inż. Maciej Gibas.

W ramach porozumienia odbyły się już pierwsze wykłady tematyczne dla uczniów klas matematycznych, które od momentu podpisania porozumienia znalazły się pod patronatem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Przeprowadzone zajęcia dotyczyły technologii wykorzystywanej przez okulary rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (VR i AR) oraz w kolejnej części stanowiły powtórzenie do matury z zakresu prądu elektrycznego.