W ramach Programu Upowszechniania Strzelectwa instruktorzy Akademickiego Związku Sportowego prowadzili w naszej szkole pierwsze zajęcia praktyczne na strzelnicy laserowej dla klas 3 cde. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się jakie są zasady posługiwania się bronią oraz zasady bezpieczeństwa na strzelnicy. Omówione zostały; budowa i zasady działania broni palnej i amunicji. Podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej realizacja obejmuje ćwiczenie technik strzeleckich – postawa, celowanie, strzelanie, wymianę magazynków w broni palnej. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły.