Dzisiaj, 21 marca w naszej szkole odbył się DZIEŃ BEZ PLECAKA!! Wasze "plecaki" były nowatorskie i twórcze! Wszystkimi byliśmy bardzo zaskoczeni! Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w tę akcję! Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne akcje to zgłaszajcie je do osób z SU!

Samorząd Uczniowski

18 marca w sali gimnastycznej II LO im. Adama Mickiewicza w ramach XVIII edycji turnieju pt.: „Młoda krew ratuje życie” zorganizowana została kolejna akcja poboru krwi od pełnoletniej młodzieży szkół ponadpodstawowych. Tym razem do akcji przystąpili uczniowie II LO czyli naszego Micka oraz Zespołu Szkół Technicznych. W spotkaniu udział wzięło 30 osób z czego 19 uczniów oddało 8.550 ml krwi. Z całego serca dziękujemy za najcenniejszy dar jakim jest ratowanie życia drugiego człowieka.

W II LO gościliśmy komisarz Annę Sławińską z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. Poprowadziła pierwsze z cyklu spotkań z młodzieżą poświęconych e-przestępczości, zagrożeniom dotyczącym młodzieży i odpowiedzialności prawnej nieletnich.

11 marca 2022 roku uczniowie klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego zainteresowani zagadnieniami historycznymi wysłuchali dwóch wykładów w Muzeum im. Orła Białego. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Rokiem Ignacego Łukasiewicza” (w 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci). Pierwszy z wykładów, prowadzony przez prof. dr hab. Stanisława Wiecha „Ignacy Łukasiewicz – polski król nafty – bohater idealny” przybliżył młodzieży sylwetkę niezwykłego Polaka, który zarówno działał w tajnych organizacjach patriotycznych w okresie zaborów, prowadził badania naukowe, został przedsiębiorcą-przemysłowcem, jak i udzielał się charytatywnie. We Lwowie na zapleczu najlepszej z aptek Łukasiewicz prowadził prace nad destylacją ropy naftowej, z której ostatecznie uzyskał naftę. Wkrótce skonstruował lampę naftową. Wynalazek ten po raz pierwszy zastosowano w 1853 roku do oświetlenia sali podczas nocnej operacji w lwowskim szpitalu, by w chwilę później lamę naftową zastosować do oświetlenia ulic w Gorlicach. Prof. S. Wiech podkreślał, że Ignacy Łukasiewicz – to bohater idealny, który łączył w sobie cechy romantyka-rewolucjonisty, przemysłowca-kapitalisty i społecznika. Drugi z wykładów, prowadzony prze dr Michała Krajkowskiego „Książki ociekające ropą. Galicyjski boom naftowy w XIX – wiecznej literaturze polskiej” prowadzony online przybliżył słuchaczom sytuację społeczno-gospodarczą ubogiej Galicji w kontekście wydobycia i wykorzystania ropy naftowej. W literaturze pięknej temat ten nie był jednak zbyt popularny, a najwybitniejszych pisarzy drugiej połowy XIX wieku temat ten nie zainteresował. Autor wykładu skupił się na utworach Ignacego Maciejowskiego („Nafta”, „Ponad siły”) i Józefa Rogosza. U obu pisarzy widać zainteresowanie wydobyciem ropy, ale o ile Maciejowski widział w rozwoju tego przemysłu szansę dla rozwoju, to Rogosz dopatrywał się zagrożenia.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum im. Orła Białego.