Jak co roku społeczność II LO pamięta o tych, którzy odeszli, ale pozostali na zawsze w naszej pamięci. Patryk Dróżdż i Gabriela Wrona jako przedstawiciele SU, wraz z opiekunem, Panem Michałem Mańkowskim odwiedzili groby Dyrektorów i nauczycieli II LO. Zapalone znicze to symbol naszej pamięci i wdzięczności dla tych, którzy współtworzyli naszą szkołę i włożyli w jej rozwój wiele wysiłku i serca.

W dniu 25 października nasze liceum odwiedził pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc. W ciągu trzech godzin prelekcji przybliżał młodzieży tajniki krwiodawstwa, zachęcając do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę, która ratuje życie. Odpowiadał na pytania i rozwiewał wątpliwości młodzieży związane z oddawaniem krwi. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas II i III. Spotkanie zorganizował opiekun szkolnego Koła Honorowych Krwiodawców, nauczyciel wychowania fizycznego Pan Maciej Szaraniec.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia zbiórki kasy na łódeczkę /żaglóweczkę dla naszego liceum.
Liczy się każda złotówka, a wpłata jest bardzo prosta przez kliknięcie przycisku WPŁAĆ na stronie: https://zrzutka.pl/p87jvd

Prosimy o udostępnianie i rozsyłanie linku zrzutki: https://zrzutka.pl/p87jvd jak najszerszej grupie znajomych / uczniów / absolwentów i rodziców.

Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc i pozdrawiamy żeglarskim
Ahoj :-)

Zbieramy pieniądze na zakup żaglówki klasy OMEGA dla Koła Żeglarskiego "KOTWICA", które wznowiło działalność przy II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kam. Wszystkich uczniów, absolwentów, pracowników, emerytów, przyjaciół i sympatyków naszego "Micka" zapraszamy serdecznie do pomocy i jak najszerszego rozpropagowania zrzutki.


Po kilku latach reaktywujemy w naszym liceum Klub Żeglarski "KOTWICA".Naszym celem jest popularyzowanie wśród młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego, między innymi przez żeglowanie, windsurfing, kajakarstwo i śpiewanie pieśni szantowych przy ognisku.Do realizacji naszych planów potrzebujemy wsparcia wszystkich ludzi dobrej woli, ceniących taką aktywność.Zamierzamy kupić używaną łódź żaglową klasy OMEGA, wyremontować ją wspólnymi siłami i od wiosny żeglować, pływać i szantować...